Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ĄĘ" w Płocku

Diagnoza

Diagnoza:
  - psychologiczna
  - pedagogiczna
  - dysleksji
  - dyskalkulii
  - logopedyczna
  - neurologopedyczna

Zobacz także: