Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ĄĘ" w Płocku

O nas

Drodzy Odbiorcy!🤩

W zeszłym tygodniu podzieliliśmy się z Wami wspaniałą nowiną - w naszej Poradni została wdrożona nowa metoda pracy🤓 Elektro-Neuro-Mobilizacja Obszaru Twarzowego (ENMOT) jest innowacyjną techniką terapeutyczną, wykonywaną przez niewielu specjalistów w całej Polsce👩‍⚕️
Aż dwóch certyfikowanych terapeutów w Poradni "ąę" to powód do ogromnej dumy😊 Cieszymy się, że dzięki intensywnemu doszkalaniu się i poznawaniu nowych obszarów nauki, jesteśmy nieść Wam pomoc, której potrzebujecie🤝

👉-Terapia ENMOT skierowana jest do pacjentów, u których stwierdzono:
🌿 -obniżone napięcie obszaru ustno-twarzowego,
🌿 -zaburzenia połykania,
🌿 -nadmierne ślinienie,
🌿- -zaburzenia artykulacji,
🌿 -asymetrię twarzy,
🌿 -trudności dyzartryczne,
🌿 -dystrofię mięśniową,
🌿 -problemy z poborem pokarmu,
🌿 -porażenie nerwów twarzy.

Ponadto, wykorzystujemy ją do pracy z:
🌿 -pacjentami ortodontycznymi, przed i po zabiegu podcięcia wędzidełka języka,
🌿 -dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, w celu wspierania funkcji motorycznych,
🌿 -pacjentami dotkniętymi rzadkimi zespołami genetycznymi i nienormatywną dystrybucją napięcia mięśniowego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów wizyty lub rozwiania ewentualnych wątpliwości☎️😊 


Numery kontaktowe: 608442716, 608511689.


(Jeszcze) lipcowe pozdrowienia,
Zespół Poradni "ąę" 🍀👋


Witaj na stronie Poradni „ąę” 

 

Jesteśmy grupą specjalistów, której celem jest wielowymiarowa diagnoza i terapia na wszystkich płaszczyznach rozwojowych naszych pacjentów. 
Poradnia jest stworzona zarówno dla dzieci najmłodszych tj. niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym, jak i dla dzieci w wieku szkolnym i osób dorosłych.
W naszych działaniach opieramy się na rzetelności i uczciwości względem siebie i naszych pacjentów. Działamy od 1996 roku.

Zapraszamy! 


NASZA KADRA:


Małgorzata Łukaszewska-Choruży - Dyrektor Poradni „ąę", neurologopeda kliniczny.( www.neurologopeda-lukaszewska.pl )

 

Ukończyła Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w St. Petersburgu, specjalność – Logopedia . Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnostyki oraz pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu przedsięwzięć dotyczących wspierania w rozwoju dzieci z zaburzeniami oraz autorką szkoleń dla logopedów, pielęgniarek, położnych oraz nauczycieli z zakresu wspierania rozwoju mowy i funkcji prelingwalnych u niemowląt.

 

Na terenie Poradni, Pani Małgorzata zajmuje się:

 • przeprowadzaniem konsultacji neurologopedycznych,
 • diagnozą dzieci z zaburzeniami mowy
 • terapią czaszkowo-krzyżową
 • terapią wczesnej interwencji logopedycznej dzieci od 0-3 roku życia
 • terapią jedzenia
 • kinesiotapingiem
 • masażem Shantala
Danuta Grzegorzewska - Wicedyrektor Poradni "ąę", pedagog.

 

Oligofrenopedagog, pedagog terapeuta, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci, młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz przyjazne i otwarte nastawienie wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi oraz w nawiązywaniu współpracy z rodzicami.

 Na terenie Poradni, Pani Danuta zajmuje się:

 • przeprowadzaniem konsultacji pedagogicznych,
 • diagnozą pedagogiczną,
 • indywidualnymi zajęciami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • terapią ręki i motoryki małej
 • terapią specyficznych trudności w uczeniu się matematyki,
 • zajęciami rewalidacyjnymi.

Żaneta Turowska - Neurologopeda, pedagog.

 

Ukończyła Uniwersytet Łódzki na kierunku pedagogiki wieku dziecięcego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie Logopedii Ogólnej i neurologopedii.

 

Uczestniczyła w wielu szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi z dysfunkcjami mowy oraz w zakresie diagnostyki neurologopedycznej.

 

Doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wieloletniej pracy z dziećmi, pasja i przyjazne nastawienie umożliwiają nawiązanie efektywnej współpracy z Panią Żanetą , zarówno pomiędzy rodzicami jak i dziećmi.

 

Na terenie Poradni, Pani Żaneta zajmuje się:

 • diagnozą dzieci z zaburzeniami i wadami wymowy,
 • terapią logopedyczną,
 • terapią neurologopedyczną
 • zajęciami terapeutycznymi dzieci z zaburzeniami mowy w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • terapią miofunkcjonalną,,
 • terapią dzieci ortodontycznych
 • kinesiotapingiemPaulina Jaroszewska - Psycholog kliniczny, psychotraumatolog.

 

Ukończyła SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny w Warszawie na kierunku psychologia ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej dziecka. Uzyskała tytuł psychotraumatologa. Wzięła udział w wielu szkoleniach z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami, profilaktyki uzależnień, zachowań problemowych dzieci i młodzieży, terapii dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, przemocy i traumy oraz budowania bezpiecznych więzi między dzieckiem a rodzicem.

 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodzieżą wykorzystuje w swojej codziennej pracy.

 

Na terenie Poradni, Pani Paulina zajmuje się:

 • przeprowadzaniem konsultacji psychologicznych,
 • indywidualną terapią psychologiczną dzieci i młodzieży,
 • terapią traumy,Ewa Załęska - Psycholog.


Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Psychologii ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej i zdrowia. Wzięła udział w wielu szkoleniach oraz kursach z zakresu diagnostyki psychologicznej, promocji zdrowia, wykonywania i interpretacji testów psychologicznych oraz doradztwa psychologicznego.


Pani Ewa jest osobą posiadającą wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz przyjaźnie nastawioną podczas współpracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.


Na terenie Poradni, Pani Ewa zajmuje się:

 • wykonywaniem badań psychologicznych
 • przeprowadzaniem konsultacji i doradztwem dla rodzicówJanusz Kuśmierczyk - Psycholog kliniczny.


Ukończył Uniwersytet Łódzki na kierunku psychologii ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej. Odbył wiele szkoleń dotyczących socjoterapii, komunikacji interpersonalnej, przeprowadzania konsultacji psychologicznych oraz zajęć terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Jest autorem i realizatorem szkoleń dla psychologów oraz wykładowcą.

Pan Janusz Kuśmierczyk jest biegłym sądowym.


Wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas przeszło trzydziestu lat pracy w charakterze psychologa oraz otwartość, wyrozumiałość i przyjazne nastawienie pozwalają na owocną współpracę z Panem Januszem a także są gwarancją jakości świadczonych przez niego usług.


Na terenie Poradni, Pan Janusz zajmuje się:

 • wykonywaniem konsultacji psychologicznych
 • terapią dzieci,  młodzieży i dorosłych

Zobacz także: