Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ĄĘ" w Płocku

O nas

👋


Witaj na stronie Poradni „ąę”  Centrum Terapii Logopedycznej

 

Jesteśmy grupą specjalistów, której celem jest wielowymiarowa diagnoza i terapia na wszystkich płaszczyznach rozwojowych naszych pacjentów. 
Poradnia jest stworzona zarówno dla dzieci najmłodszych tj. niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym, jak i dla dzieci w wieku szkolnym i osób dorosłych.
W naszych działaniach opieramy się na rzetelności i uczciwości względem siebie i naszych pacjentów. Działamy od 1996 roku.

Zapraszamy! 


NASZA KADRA:


Małgorzata Łukaszewska-Choruży - Dyrektor Poradni „ąę" Centrum Terapii Logopedycznej, neurologopeda kliniczny.( www.neurologopeda-lukaszewska.pl )

 

Ukończyła Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w St. Petersburgu, specjalność – Logopedia . Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnostyki oraz pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu przedsięwzięć dotyczących wspierania w rozwoju dzieci z zaburzeniami oraz autorką szkoleń dla logopedów, pielęgniarek, położnych oraz nauczycieli z zakresu wspierania rozwoju mowy i funkcji prelingwalnych u niemowląt.

 

Na terenie Poradni, Pani Małgorzata zajmuje się:

 • przeprowadzaniem konsultacji neurologopedycznych,
 • diagnozą dzieci z zaburzeniami mowy
 • terapią czaszkowo-krzyżową
 • terapią wczesnej interwencji logopedycznej dzieci od 0-3 roku życia
 • terapią jedzenia
 • kinesiotapingiem
 • masażem Shantala
Danuta Grzegorzewska - pedagog, terapeuta Neuroflow

 

Oligofrenopedagog, pedagog terapeuta, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci, młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz przyjazne i otwarte nastawienie wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi oraz w nawiązywaniu współpracy z rodzicami.

 Na terenie Poradni, Pani Danuta zajmuje się:

 • przeprowadzaniem konsultacji pedagogicznych,
 • diagnozą pedagogiczną,
 • indywidualnymi zajęciami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • terapią ręki i motoryki małej
 • terapią specyficznych trudności w uczeniu się matematyki,
 • zajęciami rewalidacyjnymi,
 • terapią Neuroflow.

Żaneta Turowska - Neurologopeda, pedagog.

 

Ukończyła Uniwersytet Łódzki na kierunku pedagogiki wieku dziecięcego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie Logopedii Ogólnej i neurologopedii.

 

Uczestniczyła w wielu szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi z dysfunkcjami mowy oraz w zakresie diagnostyki neurologopedycznej.

 

Doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wieloletniej pracy z dziećmi, pasja i przyjazne nastawienie umożliwiają nawiązanie efektywnej współpracy z Panią Żanetą , zarówno pomiędzy rodzicami jak i dziećmi.

 

Na terenie Poradni, Pani Żaneta zajmuje się:

 • diagnozą dzieci z zaburzeniami i wadami wymowy,
 • terapią logopedyczną,
 • terapią neurologopedyczną
 • zajęciami terapeutycznymi dzieci z zaburzeniami mowy w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • terapią miofunkcjonalną,,
 • terapią dzieci ortodontycznych
 • kinesiotapingiemPaulina Jaroszewska - Psycholog kliniczny, psychotraumatolog.

 

Ukończyła SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny w Warszawie na kierunku psychologia ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej dziecka. Uzyskała tytuł psychotraumatologa. Wzięła udział w wielu szkoleniach z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami, profilaktyki uzależnień, zachowań problemowych dzieci i młodzieży, terapii dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, przemocy i traumy oraz budowania bezpiecznych więzi między dzieckiem a rodzicem.

 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodzieżą wykorzystuje w swojej codziennej pracy.

 

Na terenie Poradni, Pani Paulina zajmuje się:

 • przeprowadzaniem konsultacji psychologicznych,
 • indywidualną terapią psychologiczną dzieci i młodzieży,
 • terapią traumy,Zobacz także: