Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ĄĘ" w Płocku

O nas

 

 Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna w Poradni „ ąę” jest skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferujemy specjalistyczną pomoc psychologiczną w zakresie:

 • Trudności szkolnych
 • Sytuacji kryzysowych
 • Problemów emocjonalnych
 • Depresji
 • Terapii lęku u dzieci
 • Traumy

 

 Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna w Poradni „ąę” jest skierowana zarówno do dzieci w młodszym wieku przedszkolnym jak i dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w uczeniu się. Terapia pedagogiczna w naszej poradni jest zawsze poprzedzona szczegółowym wywiadem z rodzicami w zakresie zgłaszanych trudności dziecka oraz pełnym badaniem psychologiczno-pedgogicznym, mającym na celu diagnozę mechanizmów i analizę trudności dziecka.

 

Terapia pedagogiczna obejmuje:

 • terapię dysleksji,
 • terapię trudności w uczeniu się,
 • terapię matematyki,
 • terapię ręki,
 • rewalidację,

 

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w zależności od potrzeb dziecka i możliwości rodzica i są indywidualnie dostosowywane do każdego dziecka.

 


 Terapia ręki

Celem zajęć jest niwelowanie trudności manipulacyjnej rąk, dostarczanie wrażeń dotykowych – poznawanie i rozróżnianie kształtów, struktur i materiałów, praca nad koordynacją wzrokowo – ruchową, przygotowanie do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

 

Terapia Ręki skierowana jest do dzieci, które:

 • wykazują niechęć do wykonywania prac manualnych (malowanie, rysowanie, lepienie, układanie drobnych przedmiotów itp.)
 • mają problemy z samoobsługą (ubieranie się, zapinanie guzików)
 • wykonują niedbale, za szybko lub zbyt wolno czynności wymagające dużej precyzji
 • mają problemy z grafomotoryką (rysowanie i pisanie) i utrzymywaniem właściwego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej

 

 TERAPIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

Terapia specyficznych trudności w uczeniu się matematyki ma na celu opanowanie przez dziecko umiejętności potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania na danym etapie nauki tego przedmiotu w szkole.

Wczesne symptomy niepowodzeń w uczeniu się matematyki wskazują na istnienie wielu przyczyn specyficznych trudności. Wymagają one szybkiego podjęcia działań usuwających blokady emocjonalne spowodowane sytuacjami długotrwałych niepowodzeń. Zajęcia terapeutyczne poprzedzone są wnikliwą diagnozą oceniającą kompetencje matematyczne.

 

Terapia skierowana jest do dzieci, które:

 • wymagają pomocy w kształtowaniu poprawnych szkolnych umiejętności a szczególnie liczenia,
 • mają trudność we właściwym skupianiu uwagi i dobrej koncentracji na zadaniu,
 • nie potrafią rozwiązać zadań tekstowych, gdyż często nie rozumieją ich treści,
 • wymagają specjalistycznych oddziaływań w celu wzbudzenia odpowiedniej motywacji i zainteresowania matematyką,
 • nie potrafią poradzić sobie z zadaniami mimo maksymalnego zaangażowania i wysiłku,
 • wykazują niską odporność emocjonalną w sytuacjach trudnych.

 


 Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna w Poradni „ąę” poprzedzona jest:

 • wywiadem z rodzicem podczas którego zbierane są informacje dotyczące zgłaszanego przez rodzica problemu, rozwoju dziecka, rozwoju mowy oraz rozwoju funkcji pokarmowych. Rodzic drogą mailową otrzymuje stosowne dokumenty, które pozwolą mu się przygotować do wizyty u logopedy. Spotkanie odbywa się tylko z rodzicem /opiekunem bez dziecka.
 • całościowym badaniem logopedycznym, by ustalić mechanizm czyli przyczynę wady wymowy. W trakcie badania oceniona jest sprawność językowa dziecka, budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego oraz czynność oddychania, poboru pokarmu, artykulacja, rozwój funkcji słuchowych.
Terapia logopedyczna obejmuje korektę:
 • wadliwej artykulacji
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy dziecka
 • zaburzeń płynności mowy
 • terapię dzieci ortodontycznych we współpracy z ortodontą, rehabilitantem i laryngologiem:
  • wsparcie leczenia ortodontycznego,
  • korekta połykania,
  • korekta oddychania,
  • korekta pozycji spoczynkowej języka,
  • korekta artykulacji

 


 Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna w Poradni „ąę” skierowana jest do dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i obejmuje:

 • diagnozę neurologopedyczną,
 • ocenę umiejętności językowych dzieci z Opóźnionym Rozwojem Mowy (ORM)
 • terapię zachowań werbalnych,
 • terapię zaburzeń mowy
 • karmienie terapeutyczne,
 • terapię ślinienia się,
 • KINESJOTAPING logopedyczny.
 • terapię czaszkowo-krzyżową(cranio-sacralna),
 • terapię dzieci ortodontycznych:
  • wsparcie leczenia ortodontycznego
  • korekta połykania
  • korekta oddychania
  • korekta pozycji spoczynkowej języka
  • korekta artykulacji
 • wczesną interwencję logopedyczną od 0-3 roku życia:
  • wsparcie dla rodziców w ramach wspierania prawidłowego rozwoju mowy małego dziecka
  • stymulacje funkcji prelingwalnych tj. bazowych dla mowy
  • trening jedzenia
  • uruchamianie komunikacji werbalnej

 


 Terapia dzieci ortodontycznych

Z uwagi na to, że tkanki miękkie i twarde jamy ustnej człowieka (zespołu twarzowo – szczękowego), tworzą zarówno narząd żucia jak i aparat mowy, to działanie jakichkolwiek czynników patologicznych wpływa na zgryz, mowę, tzw. czynności prymarne czyli pozycję spoczynkową i połykową języka.

 

Terapia dzieci ortodontycznych w naszej placówce obejmuje zatem naukę:

 • prawidłowej pozycji spoczynkowej języka,
 • prawidłowego połykania,
 • naukę prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek,
 • współpracę z fizjoterapeutą.

 


 Kinesiotaping logopedyczny

Kinesiotaping logopedyczny jest techniką stosowaną wspomagająco w logopedii. Polega ona na użyciu plastra, którego efektywność poparta jest licznymi badaniami naukowymi z zakresu terapii skórno-mięśniowo-powięziowych.

 

Możliwości wykorzystania metody K-Taping w logopedii:

 • poprawa funkcjonowania warg
 • poprawa ssania
 • korekta głosek
 • nadmierne ślinienie
 • lepsza kontrola kącika ust
 • poprawa przełykania
 • poprawa oddychania przez nos
 • uniesienie kącika ust
 • asymetria twarzy
 • zlikwidowanie sklejeń i zaburzeń wywołanych bliznami
 • zmniejszenie obrzęku po zabiegach stomatologicznych

 


 Karmienie Terapeutyczne

Rozwój mowy jest ściśle związany z rozwojem funkcji pokarmowych dziecka. Prawidłowa umiejętność ssani, gryzienia i żucia pokarmów jest jednym z warunków prawidłowego rozwoju i funkcjonowania aparatu oralnego. Dziecko powinno nie tylko prawidłowo jeść ale również osiągać kolejne etapy rozwoju adekwatnie do kalendarza rozwojowego.

 

Karmienie terapeutyczne jest skierowane do dzieci które:

 • mają problemy z poborem pokarmu tzn. ze ssaniem, gryzieniem i żuciem
 • odmawiają jedzenia tzw. „niejadki”
 • jedzą wybiórczo, tylko niektóre pokarmy,
 • mają ograniczone menu,
 • maja nadwrażliwość oralną,
Wspomaganie funkcji pokarmowych obejmuje:
 • dobór odpowiedniej pozycji do karmienia
 • stymulację ssania
 • karmienie z łyżeczki
 • trening gryzienia i żucia pokarmów
 • naukę picia z kubeczka
 • rozszerzanie diety - wprowadzanie nowych pokarmów
 • terapię nadwrażliwości oralnej

 


 Wczesna interwencja logopedyczna

Opieka logopedyczna już w pierwszym roku życia dziecka zdecydowanie zwiększa jego szanse na prawidłowy rozwój komunikacji. Celem logopedy wczesnej interwencji, jest przeciwdziałanie i eliminowanie patologii, mających wpływ na nieprawidłowości w obrębie oralnym, wzmocnienie obszaru ustno-twarzowego, korekta funkcji prymarnych i stymulacja całościowego rozwoju dziecka. Wczesna interwencja logopedyczna jest dziś dostępna dla dzieci tuż po urodzenia.

Neurologopeda Małgorzata Łukaszewska – Choruży zajmowała się wsparciem funkcji związanych z poborem pokarmu, jako konsultant na oddziale patologii noworodka w Szpitalu Wojewódzkim w Płocku. Doświadczenie zdobyte na oddziale w pracy z dziećmi urodzonymi przedwcześnie i tymi które przyszły na świat z wyzwaniami rozwojowymi, teraz pomaga jej w pracy z dziećmi w 1 roku życia, które trafiają do naszej poradni.Jej doświadczenia w pracy z rodzicami zostały zebrane w poradniku dla rodziców dzieci z ORM, który można znaleźć w pozycji „ Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi” pod redakcją T. Kaczan, R. Śmigiel wydanej przez Oficynę Wydawniczą Impuls2012 roku

Wczesna interwencja logopedyczna skierowana jest do dzieci od 0-3 roku życia i obejmuje:

 • wsparcie dla rodziców w ramach wspierania prawidłowego rozwoju mowy małego dziecka
 • stymulację funkcji prelingwalnych tj. bazowych dla mowy funkcji związanych z poborem
 • pokarmu, ze szczególnym uwzględnieniem trudności ze ssaniem
 • trening jedzenia – gryzienia i żucia
 • uruchamianie komunikacji werbalnej
 • masaż Shantala
 • terapię czaszkowo-krzyżową
 • kinesiotaping
 • terapię nadmiernego ślinienia
 • terapię nadwrażliwości oralnej

 


  TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA (CRANIOSACRALNA)

Terapia CST ( Craniosacral Therapy) jest to delikatna forma terapii manualnej, ukierunkowana na umożliwienie pacjentowi odzyskania stanu hemostazy. Terapeuta poprzez ułożenie dłoni w różnych miejscach ciała pacjenta. Najczęściej na głowie, kości krzyżowej oraz okolicach najważniejszych struktur przebiegających przez ciało pacjenta delikatnie uciska, przesuwa tkanki tak aby doprowadzić do ich rozluźnienia. Uzyskanie prawidłowego napięcia w obrębie przepon ciała – dna miednicy, przepony oddechowej, górnego otworu klatki piersiowej, okolic kości krzyżowej, podstawy czaszki – umożliwia prawidłową pracę obwodowego układu nerwowego.

 

Terapia przynosi ulgę w różnych dolegliwościach:

 • zaburzenia na tle psychosomatycznym
 • bóle głowy, migreny
 • bóle kręgosłupa, stawów,
 • zaburzenia układu trawiennego
 • zaburzenia widzenia
 • zaburzenia słuchu
 • ORM
 • Asymetrie twarzy
 • Wsparcie leczenia ortodontycznego
 • Zaburzenia mowy

 

W trakcie terapii pacjent najczęściej przebywa w pozycji leżącej, jest ubrany.  Terapeuta zarówno w części diagnostycznej jak i terapeutycznej układa swoje dłonie stosując odpowiednie chwyty w obrębie czaszki, kości krzyżowej i innych części ciała. W ten sposób „słucha” rytmu płynu mózgowo- rdzeniowego, wychwytuje przeszkody zaburzające jego przepływ i doprowadza do ich eliminacji.

 


 Masaż Shantala

Masaż Shantala jest znaną metodą masażu zarówno w przypadku małego dziecka, jak i osób dorosłych. Z powodzeniem może być również stosowany również u kobiet w ciąży. Masować można i należy dzieci tuż po urodzeniu. Regularny masaż daje wiele korzyści.

 • pomaga w uregulowaniu snu,
 • poprawia trawienie,
 • wycisza, uspokaja,
 • podnosi świadomość własnego ciała, jego granic
 • odwrażliwia
 • wzmaga poczucie bezpieczeństwa,
 • poprawia więzi dziecka z rodzicem

 

Zobacz także: